Wienklassicismen-BeethovenEpoks ett stycke musik för mer än

 Wienklassicismen-BeethovenEpoks ägde rum under 1750-1815. Wienklassicismens kännetecken var att man strävade mot det rena, klara och enkla och man var trött på barockens tunga melodier istället spelar man nästan barnmelodier på den tiden. Och då spelade man enkla ackord och oftast dur eller moll för det var enkla ackord.En världskänd musikstycke som är bland annat Beethovens pianostycke Fur elise. Det som skiljer mellan det föregående epoken som är Barocken, är att Barocken är västerländsk konstmusik det betyder att musiken är alltså västerländsk att den är utvecklad i olika kulturer och att den varade mellan år 1600-1750.Det som skiljer mot den efterkommande epoken som är Romantiken är ett estetiskt koncept som har sitt ursprung inom  konsten.

Romantiken varade mellan 1815-1910 om man ska beskriva romantiken är den att musikaliskt stycke handlande inte längre lika mycket om att följa recept. Dem populära formerna  hos wienklassicismen är symfoni, sonat det innebär . sonat är att komponera musik .symfoni är den nya stora musikformen , symfoni betyder samklang och är ett stycke musik för mer än 8 olika instrument stämmor.Dom orkesterna dom spelade då var fioler, cello, piano , saxofon och flöjt.Dem kompositörer som blev kända för wienklassicismen är Haydn , Mozart och Beethoven.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Haydn blev känd för hans symfonier som är de tolv London Symfonierna och Militär Symfonin. Mozart blev känd för hans, Elie kleine nachtmusik och nattens drottning (1791). Beethoven blev känd för hans låt fur elise och Allegro con brio. Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven föddes i Bonn i Tyskland den 16 december år 1770 och dog år 1827. Hans pappa såg tidigt att han hade en musikbegåvning .När Beethoven var 17 år bodde han i Wien spelade han violin och piano han var en mycket skicklig pianist.

När han fyllde 30 år så  etablerat han sig en av Europas ledande musiker men på den ålder började Beethoven höra sämre , Beethoven kämpade mot sin ökande dövhet till slut blev han helt totalt döv, Det gjorde att han inte kunde längre uppträda.Under perioden av hans liv, kring 1803-1816 visar musiken en ny djärvhet och energi.Trots Beethovens vackra musik hade Beethoven ett rykte om sig att vara  okuvlig och ohyfsad, Men år 1827 dog han och begravdes i Wien, inte mindre än 20000 personer kom till hans begravning.

Musikstycket som Beethoven beskrivs med är “fru elise” är en populär teori som menar titeln skulle syfta en kvinna som heter Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza , För att när Beethoven friade till Therese så tackade hon nej och senare gifte hon sig med Wilhelm von Drobdik. Och då skrev han låten fru elise som är idag fortfarande berömd.  https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out