– de berekening uitvoerden dan verkregen we

– We zijn er in geslaagd om uit de warmtegeleidingsflux de thermische geleidingscoëfficiënt van klei te berekenen. En als we de berekening uitvoerden dan verkregen we dat de thermi-sche geleidingscoëfficiënt van klei 1.68 W/ K*m bedraagt.

– We hebben experimenteel kunnen bewijzen dat klei een betere geleider is dan water omdat de experimenteel vastgestelde warmtegeleidingscoëfficiënt van klei (1.68 W/ K*m) groter is dan deze van water die we bij een literatuurstudie opgezocht hebben (0.606 W/ K*m). – We zijn er in geslaagd om uit de warmtegeleidingsflux de thermische geleidingscoëfficiënt van klei te berekenen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

En als we de berekening uitvoerden dan verkregen we dat de thermi-sche geleidingscoëfficiënt van klei 1.68 W/ K*m bedraagt.- We hebben experimenteel kunnen bewijzen dat klei een betere geleider is dan water omdat de experimenteel vastgestelde warmtegeleidingscoëfficiënt van klei (1.68 W/ K*m) groter is dan deze van water die we bij een literatuurstudie opgezocht hebben (0.606 W/ K*m).

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out