UNIVERSITATEA conformitatea ?i riscurile etice sunt determinate de

UNIVERSITATEA DUN?REA DE JOS,DIN GALA?IFACULTATEADE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILORSPECIALIZAREAMARKETING   REFERATINFORMATIC?SAMSUNGSMART TV Student:                                                                                 Îndrum?tor:CRINTEAMarcela- Mihaela                                          Conf.dr.

ENACHECristina                                                                      2018 Cuprins:       1.        Compania Samsung. 3 2.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

        Despre Samsung Smart TV.. 3 3.        Aplica?ii Samsung Smart TV.. 4 3.1.

        EduPedia™… 5 3.2.        Video on Demand. 6 3.

3.        Jocuri 6 Siteografie. 8 Lista figurilor 8                1.

    Compania Samsung Deoarece afacerea noastr? se întinde înnumeroase ??ri din jurul globului, recunoa?tem ?i analiz?m diferen?ele de legi,norme ?i practici în ??rile respective în timp ce conducem afacerea într-omanier? legal? ?i etic?. De asemenea, dezvolt?m ?i implement?m politici globalede securitate a datelor personale pentru a respecta confiden?ialitateaclien?ilor ?i angaja?ilor no?tri ?i pentru a le proteja datele personale.Demersurile noastre de a administra sistematic conformitatea ?i riscurile eticesunt determinate de Codul global de conduit? Samsung ?i Ghidul de conduit? înafaceri care ghideaz? to?i angaja?ii no?tri în a ac?iona ?i a realiza judec??ide valoare. Biroul nostru juridic corporativ, sub conducerea direct? aCEO-ului, conduce Echipa de conformitate ?i Comitetul de direc?ie aconfiden?ialit??ii pentru a avansa administrarea conformit??ii, iar Comitetelecu privire la conformitate ?i Comitetul de direc?ie a conformit??ii asist?conducerea în procesul de luare a deciziilor. Sub conducerea acestor comitete,fiecare din Diviziile noastre de afaceri ?i birourile regionale dedicateOrganiza?iilor de conformitate ?i confiden?ialitate func?ioneaz? pentru ar?spunde de supravegherea conformit??ii în operare ?i programelor deconformitate de operare pentru subsidiarele locale ?i sucursale. web1 Figure 1- SiglaSamsung 2.    Despre Samsung Smart TVCândai un televizor atât de bun, u?or de folosit ?i avansat ca Samsung Smart TV nuai nevoie de multe cuvinte pentru a-l descrie.

web1A?eaz?-te comod ?i descoper? cât de simplueste s? te bucuri de tot ce are de oferit un Smart TV Samsung. O nou? lume sedeschide în fa?a ta. O lume în care navigatul pe Internet, vizionatul filmelor,jocurile ?i lec?iile copiilor sunt ?i mai simple, mai distractive ?i maiintuitive decât pân? acum. web2Exact la asta te po?i a?tepta atunci cândalegi un Samsung Smart TV. Timpurile s-au schimbat, la fel ?i televizorul. Numai este nevoie s? te adaptezi tu unui program.

Acesta se va adapta stilului dumneavostr?de via??. Aplica?ii pentru filme, show-uri, sport, evenimente. Orice i?idoresti, întotdeauna la o calitate excelent?. Vei tr?i o experien??interactiv?, cu procesare mai rapid?, multi-tasking ?i caracteristici potrivitestilului t?u de via??. web2 Figure 2- Televizor Smart 3.    Aplica?ii Samsung Smart TVSamsung Apps Panel este locul pentru toatenevoile dvs.

de aplica?ii. Naviga?i, r?sfoi?i, desc?rca?i ?i edita?i aplica?iileîntr-un singur loc. Apps Panel v? men?ine pe dvs. ?i pe Smart Hub-ul dvs. TV-ulactualizat cu aplica?iile de top disponibile pentru utilizare.

G?si?i cuu?urin?? cele mai populare ?i cele mai noi aplica?ii de la Samsung Apps, precum?i cele pe care le-a?i desc?rcat deja. Derula?i fiecare aplica?ie pentru a m?ripictogramele ?i pentru a începe desc?rcarea la dorin?a inimii. web3 Figure 3- Samsung Panel Apps   3.

1.           EduPedia™Samsung EduPedia™ este o aplica?ie pentruSmart TV cu con?inut educa?ional interactiv ce se adreseaz? pre?colarilor,elevilor ?i studen?ilor.Anul acesta con?inutul este îmbog??it cumanuale digitale noi de educa?ie civic?, limba român?, istorie, geografie,sociologie, ?i tehnologie. Am ajuns într-un punct în care televizorulnostru nu mai este doar o simpl? form? de divertisment sau de informare. Odat?cu tehnologia, aspira?iile noastre s-au schimbat. În plus, con?inutul a devenitatât de divers încât televizorul poate func?iona ca o platform? educa?ional?interactiv?. O imens? bibliotec? digital? direct din confortul casei tale. Împreun? cu EduPedia™, Samsung Smart TVredefine?te modul în care studiezi, oferind într-un singur loc o multitudine decon?inut interactiv, pentru pre?colari, elevi si studen?i.

web2Figure 4- Sigla Aplica?ie EduPedia3.2.          Video on Demand         Este simplu s? vezi orice dore?ti, oricând dore?ti!Trebuie doar s? conectezi Smart TV-ul t?u laInternet prin cablu sau wireless ?i s?-?i creezi un cont în meniul Smart Hub.În câ?iva pa?i vei avea con?inut video on demand de la HBO, Netflix, Amazon Video, Film Box, Fun Box ?i Antena PLAY.           *pentrudetalii privind costurile acestor servicii acceseaz? paginile web aferentefiec?rui serviciu în parte.

Descoper? o multitudine de filme blockbuster,cele mai noi emisiuni ?i programe.Alege o libr?rie cu cele mai bune aplica?iiVOD, demne de un adev?rat cunosc?tor. web2                                        Figure 5- Aplica?iiVideo 3.3.          Jocuri Panoul de jocuri Smart Hub ofer? jocuri u?orde jucat, familiare pentru ca toat? lumea s? se poat? bucura pe ecranul mare.web3Bucura?i-v? de con?inut optimizat pentrurezolu?ia înalt? a Smart TV dvs.

. Smart Hub este un alt mod minunat de a aduceîmpreun? prietenii ?i familia. Pur ?i simplu conecta?i-v? cu Contul dvs.

Samsung ?i l?sa?i jocurile s? înceap?. web3 Figure 6- JocuriFigure 7- Controllerdispositive to playSiteografie web1        http://www.samsung.com/ro/aboutsamsung/sustainability/ethics/ web2        http://www.samsung.com/ro/smarttv/ web3        http://www.

samsung.com/ae/smarthub/html/apps.html   Lista figurilorFigure 1- Sigla Samsung. 3Figure 2- Televizor Smart 4Figure 3- Samsung PanelApps. 5Figure 4- Sigla Aplica?ieEduPedia. 6Figure 5- Aplica?ii Video. 6Figure 6- Jocuri 7Figure 7- Controllerdispositive to play.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out