Theaterwerkplaats in armoede . ..) een gezicht

Theaterwerkplaats HETGEVOLG vervult vanuit zijn standplaats in Turnhout een rol als incubator voor het werken met mensen die buiten het maatschappelijke circuit vallen.Vanuit de filosofie dat in iedere mens een kunstenaar schuilt en in iedere kunstenaar een mens, ontwikkelt HETGEVOLG-producties in combinatie met participatieprojecten en vice versa.De belangrijkste drijfveren hierbij zijn het geloof in de mens en in de kracht van het theater.Gedreven door een sterk maatschappelijk engagement geeft HETGEVOLG de ‘ander’ (lees: anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen, mensen in armoede .

..) een gezicht met een verhaal. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor de ‘ander’ voor het publiek plots heel dichtbij is.De kracht van het theater zorgt ervoor dat de ‘andere’ kunstenaars het vermogen in zichzelf ontdekken en opnieuw de moed vinden om bij het dagelijkse leven aan te knopen.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront
x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out