Samenvattting zorg en onderwijs Werkgevers gaan het erg

Samenvattting
1

Flinke personeelstekorten verwacht in techniek, zorg en onderwijs

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Werkgevers
gaan het erg moeilijk hebben met het vinden van werknemers binnen het onderwijs
en de zorg-, techniek- en ICT-sector. Dat blijkt uit een
gepubliceerd rapport op maandag van het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

ICT

Voor 87 procent van de vraag naar ICT’ers, vooral op hogere niveaus zoals
software- en applicatieontwikkelaars, wordt een grote knelpunt verwacht. Het
vinden van basisonderwijs leerkrachten de behoefte aan vervanging van personeel
groot is wordt erg moeilijk.

Techniek

Bij technische beroepen gaat het meer om moeilijk te vervullen vacatures. Het
aantal afgestudeerden met een techniek- of informaticadiploma blijft toe neemt,
blijft volgens de onderzoekers een grote knelpunt bestaan. Dit heeft deels mee
te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de
techniek.

Zorg

ook door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemen verwacht
in de personeelsvoorziening voor functies op hoog en middelbaar niveau in de
zorgsector.                         De
perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jaren gemiddeld
gezien goed.

Jongeren

Voor hbo’ers en wo’ers zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt tot en met
2022 het best. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek/zorg
zijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus erg goed. Over het algemeen
geldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau een betere kans in de
arbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau. “Op
wo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede perspectieven op een
baan” Voor hbo’ers ligt het percentage op 43 procent.

Werkgelegenheid

Tot 2022 zal het aantal werkende mensen in Nederland met ongeveer 520.000
toenemen. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 % per
jaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg, groothandel,
specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid verwacht. Het ROA
verwacht dat tot 2022 ruim 1,5 miljoen arbeidskrachten vervangen moeten worden
doordat werknemers van beroep wisselen/ stoppen met werken. De rest van de
werkende mensen hangen samen met een toename van de werkgelegenheid door
economische groei.

 

Orginele artikel: https://www.nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html

 

 

 

 

 

Samenvattting
2

Werknemers hebben een natuurlijke neiging om beter te worden’ 

 

 

Werknemers en leidinggevenden moeten stoppen met
het houden van beoordelingsgesprekken. Niemand heeft er zin in en het kost erg
veel tijd. We moeten medewerkers in plaats daarvan proberen te verbeteren met
doorlopende coaching. Kilian Wawoe maakt de vergelijking tussen chirurgen, piloten en
diepzeeduikers. In die sectoren is het normaal dat medewerkers veel met elkaar
praten over hoe de prestaties verbeterd kunnen worden.

Beter presteren

in tegenstelling tot wat leidinggevenden denken, hebben medewerkers ook
behoefte aan iemand die tegen ze zegt hoe ze beter kunnen presteren, denkt Kilian
Wawoe. Kilian Wawoe baseert zijn conclusies op basis van een eerder
wetenschappelijk onderzoek en eigen onderzoek op de
werkvloer. Zo blijkt dat werknemers en managers erg gefrustreerd raken van het
traditionele beoordelingsgesprek. Ook zouden mannen structureel hogere
beoordelingen krijgen dan vrouwen.

 

Rendement 

Hij deed daarom interviews met ongeveer honderdveertig werknemers
en managers in verschillende beroepsgroepen. Verder waren er een paar
focusgroepen met geteld ruim tweehonderd deelnemers.  “Waar het mij
om gaat, is dat we in het totale van wat we nu doen, ons zeventig miljoen
uur per jaar kost en waarschijnlijk 1 miljard euro. Dat is een conservatieve
schatting. We besteden er dus veel geld aan en we krijgen er niks voor
terug.” Waarom wordt het dan wel gebruikt? Volgens Kilian Wawoe wordt er
vanwege de belangen van vakbonden en directies niet getornd aan het
beoordelingsgesprek. “Dat zijn nou net de twee partijen die de CAO
bespreken.

Lessen

Op basis van teams die beter presteren, heeft Kilian Wawoe een aantal
lessen voor bedrijven. Hij raadt werkgevers aan eens goed te kijken naar de
verdeling van beoordelingscijfers. Als een groep structureel hoger scoort, kan
er soms iets mis zijn met het systeem.  De
belangrijkste en meest concrete tip van Wawoe is een twee-stappen schaal bij de
beoordeling van werknemers. Verder adviseert Kilian Wawoe het prosociaal
belonen. Als je werknemers extra wil gaan belonen, laat het team dit
dan zelf bepalen voor wat.  Wawoe
verwacht niet dat ondernemingen dit morgen meteen overnemen, maar op termijn
verwacht hij dat het beoordelingsgesprek niet meer gebruikt zal worden.

Orgineel artikel: https://www.nu.nl/ondernemen/5050892/werknemers-hebben-natuurlijke-neiging-beter-worden.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattting
3

De
Brexit beter begrijpen? Kan dan naar het uit onzekerheid geboren seksisme van
de Britse man

In Europa doen ze zo vrouwelijk, en vrouwelijk, dat wil de Britse man niet
zijn.

Peterborough heeft een redelijke diverse bevolking, er wonen bijvoorbeeld
veel Oost-Europeanen, die er werk vinden in voorraadmagazijnen van
internetwinkels of op de nabijgelegen akkers. Eénenzestig procent van de
bevolking stemde er voor Brexit.

In ieder land vind je andere regels voor wat mannelijk is, en wat niet. Hoe
een man zich hoort te gedragen, wat hij eet en drinkt, hoeveel fysiek contact
hij kan maken met andere mannen. De keuze voor Brexit was een keuze voor een
bepaalde opvatting van wat mannelijkheid is.

Vroeggeboren seksisme

De Engelse mannelijkheid kenmerkt zich door een wantrouwen alles wat van het
Europese vasteland komt.

Dat anti-Europese seksisme onder Britse mannen lijkt zich te vertalen in
hun keuze voor Brexit. De mannen stemden over het algemeen verlaten, terwijl de
Britse vrouwen met een kleine meerderheid blijven stemden. Het is niet voor
niets dat de Brexit onderhandelingen geplaagd worden door het tentoonspreiden
van hypermannelijk gedrag, waarbij borstklopperij en verbeten afstevenen op een
doemscenario wenselijker worden gevonden dan een werkzaam compromis.

Orgineel artikel: https://www.vn.nl/brexit-britse-man-seksisme/

Elysa Bugdayci

 

 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out