Portekiz’de sevinci ya?ad?. Kar??la?maya iki tak?mda dengeli

Portekiz’de Benfica adl? tak?mdan 2016-2017 sezonu için 2
y?ll???na kiralanan Brezilyal? topçu, att??? nefis gollerle tak?m?n?n olmazsa
olmazlar?ndan biri oldu.23 ya??ndaki oyuncu sezonun ba??ndan beri att???
gollerle rakiplerine yenilmedi. Talisca, Be?ikta? formas? giydi?i 22 maçta
tak?m?n? golsüz b?rakmad? ve tak?m oyuncunun gol buldu?u bu maçlarda 17
galibiyet ve 5 beraberlik ald?.1,91 boyunda ki futbolcu, 1 ?ubat 1994 do?umlu sol
aya??n? kullan?yor teknik ve h?zl? bir oyuncudur. Oyunun her iki yönünü de
oynama yetene?ine sahip, ayak içi kalitesi de yüksektir. Uzun ?utlar? ve oyunu
yönünü de?i?tirmesi de rakip tak?m için tehlikeli pozisyonlar do?urabiliyor. Be?ikta?,
Talisca’n?n oynad??? 15 Süper Lig kar??la?mas?nda 12 galibiyet ve 3
beraberlikle 39 puan toplad?. Brezilyal? futbolcu, Avrupa kupalar?nda 6
maçta  gol buldu, 4 maç? da Be?ikta?
kazand?. Tak?m, futbolcunun golleriyle 2 Avrupa mücadelesinden ise beraberlikle
ayr?ld?.26 GOLE ULA?TI Genç oyuncu, Be?ikta? formas?yla 1,5 sezonda tam 26 gole
ula?t?.

ANTALYASPOR MAÇLARINDA BA?ARILI

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Siyah beyazl? tak?m,
Türkiye kariyerindeki en etkili futbolu Antalyaspor’a kar?? oynad?. Oyuncu,
Antalyaspor maçlar?nda 4 defa gol sevinci ya?ad?. Kar??la?maya iki tak?mda
dengeli ba?lad? fakat Antalyaspor’un golünden  sonra  öne geçmesi siyah beyazl? ekibin oyununu
etkilemedi.  Golün ard?ndan Talisca’n?n
da etkili oyunuyla oyun ve pozisyon üstünlü?ü tamamen Be?ikta?’a geçti. Maç?n
adam? Talisca’y? bu sezon ilk kez bu kadar istekli gördük. Att??? goller ve
oynad??? futbolla maça damga vuran isim oldu.

SEZONUN D??ER YARISINA Y?NE GÜZEL BA?LADI

Talisca, ikinci yar?ya etkili ba?layan oyuncu oldu. Brezilyal?
futbolcu, tak?mda her zaman yer bulabilen, de?i?ilmez oyuncular aras?nda yer
al?yor. Geçen sezonun ilk yar?s?nda sakatl?k geçiren ve devreyi 6 golle
tamamlayan orta saha oyuncusu, 2016-2017’nin ikinci devresinde 11 kez fileleri
havaland?rd?. 2017-2018’in ilk yar?s?nda 7 gol bulan Anderson Talisca, ikinci
yar?ya da 2 gollü ba?lang?ç yapt?. Talisca, sezonun ikinci yar?s?ndaki ilk
maçta Osmanl?spor’u  deplasmanda 2-0
yendi?i maçta da bir gol atm??t?.

Oyuncu, deplasman maçlar?nda daha fazla  gol att?. Brezilyal? Talisca, Be?ikta? için  yurt d???nda 14 gol att?.

“Talisca’n?n Antalyaspor kar??s?nda ki oyununu
de?erlendiren Be?ikta? Sözcüsü Metin Albayrak, Talisca’n?n kendilerini mutlu
etti?ini söyledi. Talisca’n?n önem verdikleri bir futbolcu oldu?unu belirterek,
“Bize çok faydal? bir oyuncu ki geçen sezon ?ampiyonlukta büyük rolü olan
oyunculardan biriydi. Performans?yla bizleri büyülemi?ti. Sezonun ilk yar?s?nda
ini?ler ç?k??lar ya?ad? ama Antalyaspor maç?yla özlenen Talisca’n?n art?k geri
geldi?ini görüyoruz. ?n?allah sezon sonuna kadar bu ?ekilde devam eder, ?eklinde
aç?klama yapt?.  

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out