Met water omdat de experimenteel vastgestelde warmtegeleidingscoëfficiënt van

Met deze berekende waarde kan de berekening van de c (symbool ?) uitgevoerd worden: Literatuurstudie toont dat de warmt coëfficiënt van water 0.606 W/ K*m is- We zijn er in geslaagd om uit de warmtegeleidingsflux de thermische geleidingscoëfficiënt van klei te berekenen. En als we de berekening uitvoerden dan verkregen we dat de thermische geleidingscoëfficiënt van klei 1.68 W/ K*m bedraagt.- We hebben experimenteel kunnen bewijzen dat klei een betere geleider is dan water omdat de experimenteel vastgestelde warmtegeleidingscoëfficiënt van klei (1.68 W/ K*m) groter is dan deze van water die we bij een literatuurstudie opgezocht hebben (0.606 W/ K*m).

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out