In het Nederlands en Caribisch Engels?Naam: Amir

In hoeverre zijn er verschillen te ontdekken in verbale en non-verbale communicatie tussen het Nederlands en Caribisch Engels?Naam: Amir AventurinVak: NederlandsIntroductieHet onderwerp van mijn opstel is communicatie maar om specifieker te zijn gaat het eigenlijk om verbale en non- verbale communicatie tussen twee talen, het Nederlands en Caribisch engels. In dit opstel zal ik verschillende onderzoeken analyseren en daarna zal ik de resultaten met klaar vergelijken om te zien in hoeverre er verschillen is te ontdekken tussen de twee talen op een verbale en  non- verbale niveau. Ik zal eerst beginnen met de verbale gedeelte en dan de non-verbale.

Omdat dit een categorie 2 uitgebreid opstel is, zal ik meer geconcentreerd zijn op het Nederlands want dat is de taal van het opstel. Dus ga ik ook kijken naar hoe het onderwerp het Nederlandse taal heeft beïnvloed.  Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik vind dat er vaak miscommunicatie is of kan zijn tussen mensen van verschillende herkomsten.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Dus door verschillen in de verschillende vormen van communicatie te ontdekken kan ik misschien ook ontdekken waarom dit eigenlijk gebruikt. Daarom vind ik dit onderwerp waardig voor onderzoek. Ik ben van plan artikelen (online) zowel als video’s te gebruiken als bronnen. Het doel is om te zien of er wel (of niet) verschillen zijn te ontdekken, zo ja dan hoeveel verschillen zijn ontdekt.AchtergrondinformatieVerbale en non- verbale communicatie.Verbale communicatie is een vorm van communicatie waarbij wij woorden en geluiden gebruiken om elkaar te kunnen verstaan.

Onder verbale communicatie valt praten en schrijven. Hoe mensen met praten begonnen is nog niet goed bekend omdat er niet zoveel bewijsmateriaal was overgebleven. Maar we gaan er wel van uit dat taal ontstaan is bij Homo sapiens die 200.

000 jaar geleden zijn ontstaan. Het Nieuw Nederlands bestaat voor ongeveer 1500 jaar en in Caribische eilanden is het 350 jaar oud. Het Oudnederlands bestond tussen 500-1150. Non- verbale communicatie is het uitwisselen van signalen tussen mens en mens zonder gebruik te maken van woorden of geluiden. In tegenstelling tot verbale communicatie heeft non verbale communicatie veel onderdelen zoals kleding, uiterlijk, lichaamstaal, gebarentaal en nog veel meer. Caribische engels is tot stand gekomen door Engelsen die vanaf de zeventiende eeuw in het Caribische gebied vestigden.

Omdat er engels op de plantage door de eigenaars werd gesproken. Begonnen de slaven allerlei leenwoorden uit andere talen met het engels te mengen en hierdoor ontstond er Engelse creooltalen (Caribisch-Engels). Dus is het Caribisch- Engels een mengsel van het Standaard Engels en het Creool Engels. Verbale communicatie verschilt door normen en waardenIk denk dat er wel verschillen zullen zijn tussen het Nederlands en het Caribische Engels omdat mensen die deze talen praten met verschillende normen en waarden zijn opgevoed.

De directheidDirecte communicatie in Nederland. Wat maakt praten in Nederland anders dan het praten in Caribische gebied. Normen en waarden. Normen zijn regels en waarden zijn alles die een bepaalde groep belangrijk vindt.

In dit geval vind ik dat waarden een belangrijker rol speelt bij direct communicate. Communiceren in Nederland is anders dan in het Caribisch gebied. In Nederland spreken mensen elkaar direct aan. Ze zeggen ( of vragen) wat ze willen zeggen (of vragen) en het wordt niet kwetsend genomen of gezien worden als oneerbiedigheid. Want dat is gewoon het Nederlandse cultuur. Dit is te ondersteunen met woorden van premier Rutte die zei “Nederlanders zijn niet alleen directer in hun formuleringen, ze durven ook meer voor zichzelf op te komen. Die Nederlandse directheid lijkt misschien egoïstisch, maar het leeft makkelijker. Je bent sneller waar je wil zijn.

” Volgens de Nederlandse vriend van premier Rutte is het typisch voor Nederlander om gewoon te vragen voor wat ze willen of nodig hebben. Hij heeft daarna gebruik gemaakt van een bekende uitdrukking in Nederland “Nee heb je, ja kun je krijgen. ” Wat er bedoelt wordt met deze uitdrukking is dat het geen pijn doet om te vragen of je weet het nooit totdat je het vraagt. Dus volgens Nederlanders, als je iets wil moet je dat gewoon zeggen, maakt niet uit we de persoon is. De directheid kwam tot stand heel lang geleden. In Nederland waren standsverschillen een eeuw of meer voor de Franse Revolutie al afgeschaft, er was al sprake van burgerlijkheid.

Dit kwam deels door het strijd tegen de water. De hele gemeenschap moest samenwerken en door dit samenwerking werden Nederlanders zelfredzaam. Ze beseffen ook tijdens deze periode dat ze elkaars gelijken waren. Die gelijkheid werd in een manier van directe omgangsvormen uitgedrukt.

Hoe communiceren in Nederland verschillend is dan in het Caribisch gebied is dat je eerst respect moet tonen voordat je iets vraagt of zegt tegen iemand. Dit wil niet zeggen dat Nederlanders geen respect tonen, want er zijn wel Nederlanders die minder direct zijn. Wat ik wel wil zeggen is dat  velen van hen dit niet doen. Dit heb ik geconcludeerd omdat veel mensen directheid met oneerbiedigheid, grofheid en kwetsbaarheid associëren maar ook moet Nederlanders dit zelfs vinden. De titel van de artikel is ‘We vergeten in Nederland soms hoe kwetsend onze directheid kan zijn’. In het Caribisch gebied moet je eerst respect tonen voordat je iemand iets vraagt of zegt, vooral volwassen.

Je toont respect aan door ” Goedemorgen of goedemiddag” te zeggen voordat je begint te praten. Als je dit niet doet wordt je meteen gezien als onbeleefd en wordt ook aangesproken. Voor een Nederlander zou dit soort van communicatie vreemd zijn want zo zijn ze niet opgevoed dus goedemorgen zeggen is niet belangrijk.

Daarom zei ik in mijn standpunt dat het ervan afhangt met welke waarden en normen men opgevoed was. Wat een Nederlander normaal vind, vinden Caribische mensen vreemd. Dus het verschil is dat een Nederlander je iets direct zou vragen en een Caribisch persoon je eerst  “Goedemorgen” zou zeggen voordat ze je iets vragen, dit ligt allemaal aan de waarden waarmee een Nederlander of Carib zijn opgevoed.Beïnvloedingen processen in de psychologieZoals ik net gezegd hebt, beseffen Nederlanders dat ze allemaal gelijk waren vandaar gaan ze direct met elkaar (en iedereen) om.

 Dit is allemaal toestand gekomen door sociale psychologie (De bestudering van hoe mensen door elkaar en hun sociale omgeving worden beïnvloed). Om een betere begrip te krijgen, waarom Nederlanders en Carib op deze manieren communiceren moeten we dieper in sociale psychologie gaan. Een sub onderwerp van sociale psychologie is sociale invloed.  Tijdens the tijd voor de Franse Revolutie had Nederland naar verluidt een overstroming.

Door deze overstroming kwamen de mensen van Nederland samen om het strijd tegen water uit te voeren. In die moment speelde sociale invloed een grote rol. Men hebben op een onbewuste manier elkaar beïnvloed daarom besefte iedereen dat ze allemaal gelijken waren. Hoewel de ene rijker was dan de andere, had iedereen iets gemeen, ze strijden allemaal tegen het water. Er zijn verschillende beïnvloedingen processen, inschikken, identificatie en informatief.

In deze situatie heb ik het over identificatie sociale invloed. Identificatie (onder sociale invloed) houdt in dat iemand iets (invloed) accepteert omdat ze zich met het identificeert vanwege bewondering of het verlangen naar aansluiting. Dus omdat ze allemaal met elkaar konden identificeren begonnen ze te zien dat ze allemaal gelijk waren. Om de probleem op te lossen moest iedereen samenwerken. Natuurlijk waren er mensen die het er niet mee eens waren maar standsverschillen was al afgeschaft dus om bij de groep (samenleving) te horen moest je gelijkheid accepteren. Dus door gelijkheid begonnen Nederlanders elkaar als gelijken aan te spreken.

Een voorbeeld van tegenwoordig is hoe het normaal is om je baas aan te spreken in Nederland. Bij Caribische Engels communicatie komt inschikken vooral voor. Inschikken (social invloed) is een druk die een persoon voelt om zich op een bepaalde manier te gedragen. Mensen accepteren dit soort invloed om het verkrijgen van een beloning or het vermijden van bestraffing.

Eerder zei ik hoe we in het Caribisch gebied “goedemorgen” moeten zeggen als we iemand wilt aanspreken, nou dit is een voorbeeld van inschikken. Het zeggen van “goedemorgen” is niet verplicht maar als je het zeg geven mensen je soms een compliment (meestal oudere mensen) of zullen ze een positieve reactie hebben op jouw (beloning). Sommige mensen voelen zich beledigd als je het niet zegt. Je wordt dan meteen gezien als onbeleefd, sommige mensen zullen je dan beledigen (bestraffing).

Daarnaast heb ik, Rhoda Arrindell, een taalkundige geïnterviewd om verder verduidelijking te krijgen over de inschikken beïnvloedingen methode in het Caribische Engels communicatie. Volgens mevrouw Arrindell komt de inschikken methode in het Cariben voor omdat we elkaar persoonlijks kennen. Ze gaf daarna een voorbeeld van de methode op St. Maarten. Bijna ieder familie die uit St.Maarten komt, is verwant, daarnaast is de eiland klein, vanwege die redenen kennen de mensen op St. Maarten elkaar op een persoonlijks niveau.

Daarom voelen mensen een druk om zich op een bepaalde manier te gedragen — Rhoda Arrindell. Ze vertelde mij over haar theorie over oudere mensen en waarom wij Cariben vooral respect moet tonen voordat we iets tegen hun vraagt of zegt. Theorie van Mevrouw Arrindell is dat oudere mensen uit het Cariben interactie nodig hebben omdat dat is wat ze verwachten.

Bij de verklaring van haar theorie gebruikte ze voorbeelden van vroeger, hoe de ouderen geen elektriciteit hadden en voortdurend met elkaar moeten communiceren. Dus het kan wel zijn dat mensen “goedemorgen” zeggen voor de beloning, om bestraffing te vermijden of omdat het gewoon niks kost. Het hangt in ieder geval van de persoon af. Non-verbale communicatieGebarentaalIk denk dat er verschillen tussen het Nederlandse en Caribische Engels gebarentaal zullen zijn omdat er per taal verschillende dialecten zijn en dus verschillend gebarentalen.Vanwege mijn argument kun je constateren dat gebarentaal eigenlijk niet internationaal is. Hoewel veel mensen de tegengesteld denken. Het is belangrijk te weten dat er net als bij gesproken taal, verschillende vormen van gebaren taal zijn.

Vandaar is het kern van het antwoord op de vraag “is gebarentaal internationaal?”,  gebaren talen zijn talen die zijn ontstaan daar waar mensen behoefte hadden om met elkaar te communiceren – Trude Schermer. Daarnaast zei hij dat, elke taalgemeenschap ontwikkelt zijn eigen gebaren voor begrippen en in elke taalgemeenschap ontstaan er afspraken over de betekenis van gebaren. Gebarentaal was niet altijd erkent als een taal maar gewoon een communicatiemiddel. Het was vaak omgeschreven als een pantomime (toneelspel met gebaren, gezichtsuitdrukking, zonder gesproken tekst). Pas in de jaren zestig was gebarentaal gelijkwaardig aan gesproken taal en dat was te danken aan de Amerikaanse taalkundige William Stokoe.

Die in 1963 aan toonde dat gebarentaal net als gesproken taal bouwstenen hadden. Een gebaar was net als een gesproken woord opgebouwd uit bouwstenen die samen met elkaar worden gezet volgens bepaalde regels. Zowel gesproken talen als gebarentalen hebben grammatica regels die verschillen per land en regio. Er zijn vijf element waarvan een gebaar opgebouwd kan zijn. Drie daarvan waren door William Stokoe beschreven, handvorm, plaats en beweging. Pas later zijn de andere twee elementen toegevoegd, oriëntatie en het non- manuele deel.Vijf elementenPlaats of locatie is de gebaren ruimte waarin een gebaar zich altijd zal bevinden.

De beginpunt van de gebaren ruimte is bij de heupen en het eindigt vlak boven het hoofd. Het strekt zich uit op onderarms afstand van het lichaam. Het is belangrijk om gebarentaal en mime te kunnen onderscheiden.

Bij mime worden gebaren gemaakt met je voeten of gestrekt armen, boven het hoofd dus eigenlijk gaat mime buiten de gebarenruimte. In andere worden wordt je hele lichaam bij mime betrokken maar bij gebarentaal niet. Waar je een gebaar maakt heeft ook te maken met de betekenis van die gebaar. Gebaren die bij de hart worden gemaakt, hebben met gevoelens te maken en gebaren die bij de hoofd voorkomen hebben met processen in de hersenen te maken.

De standaard plaats/ locatie is waar de meeste gebaren gemaakt worden. 20-30 cm afstand van het lichaam op borsthoogte.HandvormEr is een maximum aantal vormen die de hand tijdens een gebaar kan aannemen. Er komen geen onmogelijke handvormen voor, maar niet alle mogelijke handvormen worden gebruikt.

Het is nog onbekend hoeveel handvormen er precies in gebarentalen zijn. Dat komt omdat het soms moeilijk is om te weten komen wanneer twee handvormen een minimaal paar (als twee verschillende woorden zich door niet meer dan een klank verschilt) vormen. Er bestaat eenhandige gebaren en tweehandige gebaren maar tweehandige gebaren kun je verdelen in twee soorten. Gebalanceerde en niet gebalanceerde. Bij gebalanceerd gebaren wordt een gebaar met beide handen in dezelfde handvorm gemaakt en bij niet gebalanceerd gebaren kan de dominante hand (links of rechts) allerlei vormen aannemen terwijl de zwakke alleen een beperkt aantal kan aannemen.

Oriëntatie Dit verwijst naar de houding van de hand in relatie tot de kijker, gebaarder en de grond. Bij oriëntatie maakt je gebruik van de spieren in je schouders en armen terwijl het bij handvorm om de handspieren gaat. Gebaren in het Nederlandse Gebarentaal kunnen alleen verschillen door de oriëntatie.  Het verschil hangt ervan af of de kijker of gebaarder de handpalm ziet.BewegingBeweging is heel belangrijk binnen het gebarentaal want het kan de betekenis van een gebaar beïnvloeden. Er zijn pad-bewegingen (schouders/armen) en lokale bewegingen (pols/handen). De manier waarop je de bewegingen maakt speelt ook een rol, er kunnen rechte, cirkelend, golvend enzovoort bewegingen gemaakt worden. Of de gebaarder nou schreeuwt, fluistert of normaal praat hangt ook van de bewegingen af.

Kleine bewegingen worden gemaakt als de gebaarder fluistert en de tegengesteld voor grote bewegingen.Non-manueelAlle elementen die met de handen te maken hebben noem je manuele elementen vandaar de vier eerder genoemde elementen. Er zijn andere factoren die een effect hebben op het gebarentaal. Niet alleen de beweging van de handen maar ook de stand van het lichaam. Door het schudden van je hoofd kun je aangeven wie aan het woord is. Vele non-manuele elementen worden in het gezicht gemaakt. In het Nederlandse Gebarentaal is het optrekken van je wenkbrauwen een grammaticaal onderdeel van de taal.

Dit wordt alleen gedaan als een persoon een vraag stelt.De gebaren onderzoekUit het onderzoek van gebareninzicht blijkt dat er is geen universele gebarentaal maar er is een uitzondering. Dit onderzoek was uitgevoerd door een heleboel onderzoekers maar de informatie die ik gebruikt was door mevrouw Anja Hiddinga en meneer Onno Crasborn geschreven. Mevrouw Hiddinga werkt als onderzoeker en docent op de Universiteit van Amsterdam en Meneer Crasborn is een gebarentaal deskundig die bij afdeling Taalwetenschap leiding geeft aan het onderzoek naar gebarentaal. Uit het onderzoek blijkt dat er meer dan 100 verschillende gebarentalen ter wereld zijn. Daarnaast deden ze onderzoek op gebarentalen als echte talen, hieruit maakte ze het duidelijk dat gebarentalen net als gesproken talen op een natuurlijke wijze ontstaan (vandaar de stelling van Trude Schermer) en niet gewoon door iemand bedacht waren. Om dit te ondersteunen gebruikte ze het voorbeeld van hoe gesproken talen tot stand kwamen. Onderzoekers zeiden “Wanneer mensen langere tijd bij elkaar leven in een groep, ontstaat er een nieuwe taal.

In de oertijd ontstond zo stapje voor stapje de eerste gesproken taal.” Dezelfde is met doven gebeurd, als een groep doven uit verschillende landen of regio’s bij elkaar komen zal er een nieuwe gebarentaal ontstaan. Bijvoorbeeld in Nicaragua hoe er een nieuwe gebarentaal ontstond vanwege de thuis gebaren (gebaren bedacht door gezinsleden) die dove kinderen mee naar school namen. De oorsprong van het Nederlandse Gebarentaal is niet goed bekend maar wat wel bekend is dat er ruim 200 jaar geleden doven kinderen van verschillende plekken op de Guyotschool in Groningen zatten.De uitzonderingDoven uit verschillende landen of regio’s kunnen met elkaar zomaar communiceren of een gesprek leiden or volgen. Dit komt omdat gebarentalen hun eigen woordenschat en grammatica hebben, maar in de grammatica komen veel elementen voor die ook in de meeste gebarentalen terugkomen, vandaar de uitzondering in gebarentaal communicatie. Deze uitzondering wordt door de onderzoekers de “internationale gebaar” genoemd. Dit uitzondering is totstand gekomen omdat doven heel vaardig zijn in het communiceren met andere doven die een verschillende gebarentaal spreekt.

Over de laatste jaren blijkt het dat men een internationaal gebarentaal proberen te vormen. Hoewel dat een mogelijkheid is, zou de bijzondere vaardigheid van doven blijven bestaan.Kortom, met behulp van onderzoeken en de vijf elementen weet ik zeker dat er verschillen tussen het Caribisch Gebarentaal en het Nederlandse gebarentaal zijn. Bijvoorbeeld bij de non-manuele element is het optrekken van je wenkbrauwen bij het stellen van een vraag een onderdeel van de grammatica in het Nederlandse Gebarentaal maar bij het Caribisch Gebarentaal is dat niet zo.

Daarnaast zullen er verschillen vertonen worden vanwege de verschillende gebarentalen en dialecten binnen die gebarentalen. Om verduidelijking te krijgen heb ik een interview met Mevrouw Tuscaniy Dipowikroml gehouden. Mevrouw D is een spraaktherapeut dat Logopedie op de Instituut voor de Opleiding Van Leraren heeft gestudeerd en werkt bij het Wit en Geel Kruis hier op St. Maarten. Uit de interview blijkt dat er hier op St. Maarten de Amerikaans gebarentaal wordt gebruikt als standaard. Maar Mevrouw D zei dat er op St. Maarten inderdaad een soort van Caribisch Gebarentaal is ontstaan vanwege de dialecten op het eiland en dat de gebarentaal hier op St.

Maarten per groep mensen kan verschillen. Ze gaf daarna deze voorbeeld/ uitleg, “Hier op Wit en Geel Kruis trek ik mijn wenkbrauwen niet op als ik een vraag stelt aan iemand. Maar dat is gewoon hoe we hier met elkaar communiceren want je kan ook iemand anders tegenkomen die dat wel doet. In plaats van gezichtsuitdrukkingen te gebruiken om dingen te verduidelijken gebruiken we een specifiek handvorm als je handvorm niet specifiek is wordt je boodschap niet zo duidelijk.” Dus eigenlijk is het gebruiken van je wenkbrauwen om vragen te stellen geen onderdeel van de Amerikaans gebarentaal grammatica maar het kan wel gebruikt worden, het zou van de persoon af hangen.

Dit is te bewijzen met de volgende afbeeldingen:NGTHallo! Hoe gaat het met je/u?AGT (engels)Hoe gaat het met je/ u? Nadat je de fotos heeft bekijken zijn de verschillen tussen de twee gebarentalen heel duidelijk.  Ze verschillen op handvorm, non-manuele en oriëntatie niveau.  Er vertonen en paar overeenkomsten bij handvorm. Bij het zeggen van ‘u’ wordt dezelfde handvorm gebruikt.

De verschillen vertonen op handvorm, non-manuele en orientatie niveau. Bij NGT gebruikt de meneer zijn schouders en handen (oriëntatie) en maakt hij gezichtsuitdrukkingen maar bij AGT gebruikt de meneer alleen zijn handen. Bij het stellen van een vraag tekent hij de vraag tegen in plaats van zijn wenkbrauwen op te trekken. Dus, je ziet nu dat er al grote verschillen zijn tussen standaard AGT en NGT, kun je je voorstellen hoeveel verschillen er zou zijn na het vormen van dialecten?Hoewel er verschillen zijn, is de mate waarop ze elkaar beperken nog niet te begrijpen, vandaar de bijzondere vaardigheid van doven. Dus, de verschillen tussen het Caribisch Gebarentaal en het Nederlandse Gebarentaal zijn er wel maar communicatie tussen deze twee talen zou nog wel mogelijk zijn.

ConclusieIn conclusie, kwam de directheid van Nederlands totstand lang geleden. In een tijd van nood moest er samengewerkt worden om de water tegen te gaan. Het maakte niet uit of you rijk of arm was.

Dus eigenlijk was iedereen gelijk vandaar de directe omgangsvorm. Hoe verbale communicatie tussen Nederlands en Caribisch Engels van elkaar verschillen is de manier waarop er gecommuniceerd wordt. In Nederland mag je gewoon iets zeggen of een vraag stellen aan iemand als je iets nodig heb maar in de Caribisch gebied moet je eerst respect tonen voordat je iets zegt of vraagt.

Dit komt omdat een Nederlander of een Carib met verschillende waarden zijn opgevoed. Bovendien vertonen Nederlanders de beïnvloedings process identificatie en Cariben vertonen de inschikking process. Identificatie houdt in dat iemand iets (invloed) accepteert omdat ze zich met het identificeert vanwege bewondering of het verlangen naar aansluiting.

Dus door de samenwerking begonnen Nederlanders zich met elkaar te identificeren waardoor ze later elkaar als gelijken begon aan te spreken. Bij Cariben komt inschikken voor, dit een druk die een persoon voelt om zich op een bepaalde manier te gedragen.  Dit wordt geaccepteerd omdat je een beloning kan verkrijgen of om bestraffing te vermijden. Hierdoor tonen de meeste Cariben eerst respect voordat ze beginnen met praten. Maar er zijn uitzondering bij Nederlanders en Cariben, niet iedereen zou op deze manieren communiceren dus hangt het in ieder geval van de persoon af.Hoe non-verbale communicatie tussen Nederlands en Caribisch Engels van elkaar verschillen hangt van de vijf elementen(locatie, handvorm, oriëntatie, beweging en non manueel) af.

Gebarentaal heeft net als gesproken taal verschillende vormen. Gebaren talen zijn talen die zijn ontstaan daar waar mensen behoefte hadden om met elkaar te communiceren – Trude Schermer. Dus eigenlijk is er geen universele gebarentaal maar er bestaat wel een uitzondering. AGT en NGT vertonen verschillen op basis van de vijf elementen maar deze verschillen komen tot stand bij standaard AGT en NGT dus er zijn veel meer verschillen die ontdekt moet worden maar dat zou jaren duren om achter te komen omdat er zoveel dialecten zijn binnen elke standaard gebarentaal. NGT heeft verschillen in vergelijking met  AGT maar binnen de NGT gemeenschap komen ook verschillen voor, door de ontstaan van dialecten tussen grote en kleine groepen mensen. Wat ik echt spannend vind is hoe doven met elkaar kan communiceren hoewel ze verschillende gebarentalen spreken.

Waarom kunnen mensen die verbaal communiceren dat niet doen? Hoe werkt de uitzondering van de doven? Hoe komt het dat iemand die NGT praat een persoon die AGT praat kan verstaan? Dit waren de onopgelost vragen die ik uit mijn onderzoek heeft tegengekomen. Of ik antwoord op die vragen kan krijgen weet ik nog niet omdat er nog onderzoek eraan gedaan moet worden.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out