In Het Spoor van IS’In Het Spoor

In Het Spoor van IS’In Het Spoor van IS’ bezoekt Sinan Can Irak waar hij met militaire bescherming, getuigen ontmoet die de daden van IS hebben meegemaakt en gaat hij naar plekken waar deze terroristische groep zich vestigde . De eerste stad die hij bezocht in Irak was Mosul, de grootste stad die in handen was van IS, waar Can aanwezig was bij het laatste gevecht van de bevrijding van Mosul. 3 jaar geleden werd hier de kalifaat uitgeroepen door Baghdadi en Mosul werd toen de thuisbasis van IS. De tweede stad is Bagdad, waar hij op zoek gaat naar de ontstaansgeschiedenis van IS; Amerika viel Irak binnen om de dictator Saddam Hoessein af te zetten. Nadat het regime viel, had Amerika Irak gescheiden in 4 delen: de sjiieten, de soennieten, de koerden en de christenen, dat door de scheiding veel problemen heeft veroorzaakt. De derde stad is Sargat, waar hij het kamp bezoekt van de grondlegger van IS, Al Zarqawi. Al Zarqawi was een Jordaanse ex-crimineel die probeerde mee te vechten met Osama Bin Laden in Afghanistan.

Door zijn relatie met Bin Laden hadden de Amerikanen een reden om Irak binnen te vallen. De vierde stad is Tikrit, hier vluchtte Hoessein naar toe nadat de Amerikanen het land binnenvielen. De Amerikanen hadden Hoesseins leger naar huis gestuurd en veel van hen sloten zich aan bij het gewapend verzet, dat later IS werd. In deze stad kreeg Can een uitleg van de massaslachting van de sjiieten. De soennitische stad Fallujah werd als vijfde bezocht. Hier had Hoessein zijn machtsbasis. In Fallujah werden  twee Amerikanen in brand gestoken en aan een brug gehangen door soennitische rebellen.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Dit werd een aanleiding voor de Amerikanen Fallujah aan te vallen.De zesde stad is Samarra, waar hij het conflict uitlegt tussen de soennieten en sjiieten. Samarra is een heilige plaats voor zowel de soennieten en de sjiieten, het was ooit de hoofdstad van de oude kalifaat. Hier was het verzet tegen de Amerikanen overgegaan naar een burgeroorlog tussen de sjiieten en de soennieten. Can bezocht hier de moskee en het ouderlijk huis van de opvolger van Zarqawi, Baghdadi. Als laatste bezocht hij een kamp waar familieleden van IS-strijders vast gehouden. Can spreekt met de familieleden over hun ervaringen met IS.

  Momenteel speelt er in Irak een sektarische oorlog af. Een oorlog die zich hier voornamelijk afspeelt is tussen de soennieten en de sjiieten. De soennitische Arabieren vormen de minderheid van de samenleving, goed voor een kleine 20%. Tegenover hen staat de sjiitische Arabieren bevolking, die 60% van de Irakese bevolking vormt. Andere etnische groepen in Irak zijn de Arameeërs, Koerden en de Turkomannen. Irak was in de tijd van Hoessein een dictatuur waar de soennieten de macht hadden. Deze destijds ook al kleine groep drukte de grotere sjiitische samenleving onder de duim. Dit komende door de angstigheid, van Hoessein, om van de troon af te worden gestoten.

Het gevolg voor de sjiitische bevolking was dat zij als tweederangsburgers door het leven moesten gaan. Sjiieten waren niet toegestaan om deel te nemen aan politiek te doen, een eigen kranten te hebben en hun heilige plaatsen werden vaak vernietigd. Zonder aanleiding opgesloten of vermoord worden hoorde erbij. Te danken aan het verwijt dat deze mensen spionnen van Iran zouden zijn.Het begin van de sektarische oorlog is te danken aan de correspondentie tussen Hoessein en McMahon, waarin Hoessein, toen nog Sjarif van Mekka, en de Britse Henry McMahon afspraken maakten. De Britten maakten beloofden de Arabieren een eigen staat in het Midden Oosten, hiervoor moesten de Arabieren wel het toenmalige Ottomaanse Rijk van binnen kapot maken.

De Arabieren hielden zich aan hun zijde van de afspraak, echter maakten de Britten de belofte niet waar. Binnen het Ottomaanse Rijk werd de groep, die deze onrust veroorzaakte, als verraders gezien. Binnen deze groep veranderde het nationalisme van anti-Turks naar anti-Brits.Een andere oorzaak van deze sektarische oorlog is het Sykes-Picotverdrag. Dit verdrag was een geheime afspraak tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In mei 1916 maakte zij afspraken over invloed in Zuidwest-Azië. Als de “geallieerden”, van de eerste wereldoorlog, zouden winnen, dan zou het gebied beter bekend als het ottomaanse rijk verdeeld worden.

De verdeling van het gebied tussen de Britten en Fransen heeft geleid tot grote gevolgen voor de westerse-arabische relatie. Bij de verdeling van dit gebied is geen rekening gehouden met religie. De grenzen zijn getrokken naar eigen belang. Gemeenschappen werden zo uit elkaar getrokken, ineens leefde een deel van je familie in een ander land. Naast Groot Brittannië hadden de Arabieren extra haat vergaard richting de Fransen. Het veranderde hierna langzamerhand naar anti-Westers.11 September, de dag die velen kennen als de 254e dag van een normaal jaar uit de gregoriaanse kalender. Door de Amerikanen wordt deze dag als een groots verlies beschouwd, de dag waarop 4 terroristische aanslagen plaatsvonden.

Hierdoor zijn bijna drieduizend mensen, afkomstig uit minder dan honderd verschillende landen, omgekomen. De Amerikaanse achterdochtigheid viel al snel op de terreurgroep Al-Qaeda. De VS reageerden hierop door de “War on Terror” uit te roepen. Afghanistan werd binnengevallen om de Taliban, die al-Qaeda had gehuisvest, af te zetten. Deze oorlog als onderdeel van “War on Terror” werd “Operation Enduring Freedom – Afghanistan” genoemd. Er werd een ultimatum aan de Taliban regering in Afghanistan gegeven, om Osama Bin Laden(mede-oprichter van al-Qaeda) en al-Qaeda leiders te overhandigen aan de regering der Verenigde Staten.

De Taliban eisten bewijs van de rol van Osama Bin Laden tijdens de aanslagen. De Taliban zou hem, na bewijs gekregen te hebben, plaatsen voor een Islamitische rechtbank. Hierop reageerden de VS door het Taliban regime af te zetten door Afghanistan in te vallen. Later bleek dat Osama Bin Laden het land allang gevlucht was. De inval in Irak was net zoals bij de inval in Afghanistan onderdeel van “War on Terror” Onder de naam “Operation Iraq freedom”.

De reden van de inval is door G.W. Bush gegeven. “De ontmanteling van massavernietigingswapens in Irak, het eindigen van S.

Hussein’s steun naar terroristen en het bevrijden van de Irakese bevolking.” Een andere reden voor de invasie in Irak was de mogelijke aanwezigheid van een van de al-Qaeda leiders in het land. Abu Masub al-Zarqawi was een van de leiders die na de 9/11 aanvallen zich had verscholen van de buitenwereld. Hoewel Saddam Hussein niet betrokken was in de voorbereiding van de 9/11 aanvallen werd hij beschuldigd van het geven van schuilplaatsen voor al-Qaeda leden. En deze leden werden door de VS juist opgespoord en gevangen genomen om later te martelen in Guantanamo Bay om tot meer informatie te komen over eldere schuilplaatsen van terroristen. Het nationalisme was nu volledig anti-westers geworden. Waarbij de echte haat zit bij, allereerst, de Amerikanen, hierna bij de Britten en Fransen. De naamgeving voor deze operaties zijn vrij symbolisch.

Internationale inmengingen, door de coalitie (een samenwerking tussen verschillende regeringen) die de VS steunt, gepaard met geweld zou moeten leiden tot een blijvende vrijheid in deze landen. Na bewezen is dat Hoessein foutief beschuldigd was van het bezitten van massa vernietigingswapens of het samenwerken met terroristen, is de haat tegen het westen nog meer vergroot. Met name de haat tegen de Verenigde Staten, afkomstig uit het verdriet wat de bevolking heeft geleden door deze oorlogen. Ondank de afschaffing van het Kalifaat door Atatürk is de wil om een kalifaat altijd blijven bestaan.

Diverse terreurgroepen, zoals ISIS, zeggen dit te kunnen waarmaken. Na de Amerikaanse afzetting van de regering heeft geleid tot meer aanhang van deze groepen. De kopstukken van deze regeringen zijn volgens diverse bronnen later bij ISIS uitgekomen. Dit verplaatste echter het probleem, van de regering naar een terroristische organisatie.

Velen burgers zochten een uitweg voor alle problemen, ze waren kwaad omdat alles van hen is afgenomen. Wellicht waren dezen wel verstoten door eigen familie en zochten ook zij een uitweg. Deze terreur organisaties “bieden” hier de uitweg voor .Als gevolg van “Operation Iraqi Freedom” werd de soennitische regering ontkracht. Hierna grepen de sjiieten de macht in het land, komende door het grote aandeel van de sjiieten in de bevolking.

De soennieten, een kleine 20% van de Irakese bevolking, worden nu door de sjiieten onderdrukt. De eeuwenoude ruzie tussen soennieten en sjiieten zit diep, en de sjiieten voelen zich niet gehoord door de soennitische regering. De bevolking die zich niet gehoord voelde pleeg zelfmoord of sloot zich aan tot protestbewegingen, groeperingen, rebellen en later weer terroristische organisaties genoemd.De “War on Terror” heeft enkel voor meer terreur gezorgd.

De niet gehoorde burgerbevolking keert zich tegen de nieuwe regering, door zich aan te sluiten bij “terroristische” organisaties, die de Westerse samenleving verbiedt en bestrijd. De gevolgen van de sektarische oorlog zijn zeer divers. Soennieten en sjiieten staan nog verder uit elkaar en zullen wellicht nooit de strijd opgeven tussen elkaar. De sektarische oorlog, voortkomend uit internationale bemoeienissen, leidt tot meer internationale bemoeienis. Zo heeft het sykes-picot verdrag gezorgd voor een verscheuring van de Islamitische samenleving, wat weer heeft geleid tot diverse terroristische organisaties. De internationale bestrijding van deze terreurorganisaties leidt tot meer verscheuring binnen het Islamisme. De ruzie tussen soennieten en sjiieten is en zal altijd blijvend zijn. De verscheuring van de gemeenschappen en de internationale bemoeienis van allerlei landen leidt tot haat naar Amerikanen en afkeer tegen het westen (voornamelijk Frankrijk en Groot Britannië).

Terroristische organisaties zijn vaak uitweg voor mensen die niet weten wat ze willen met hun leven, en/of verstoten zijn door hun familie. Met als gevolg dat dezen weer aansluiting zoeken bij een terroristische organisatie. Welke groeit en weer aanslagen pleegt in het Westen, waarop het Westen reageert met acties in het Midden Oosten. Dit leidt natuurlijk tot een vicieuze cirkel. Historische context Als we de documentaire in historische context plaatsen en in verband gaan brengen met hetkatern, zie je dat eigenlijk precies hetzelfde gepretendeerd wordt, namelijk dat deAmerikaanse president Bush Saddam Hoessein ervan betichtte verboden wapenen tebezitten. Dit argument (dat hij overigens de wereld in bracht zonder enige nuancering) werdniet meteen geloofd. Dat proces gebeurde pas later. President Bush vond het toen eenvrijbrief Irak binnen te vallen.

Het Amerikaanse leger viel binnen , met als gevolg datSaddam Hoessein onder ging duiken. Dit was het begin van een hele lange oorlog. Zoals hetkatern en de documentaire vermelden, ontstond er een soortement van haat (die gecreëerdwerd door de VS) tussen de Koerden, christenen, sjiieten en de soennieten, met allegevolgen van dien.

Het stadje waar Saddam Hoessein van enorme aanhang genoot,Fallujah, bestond uit louter soennieten. Sektarisch geweld was in Fallujah dagelijkse basis.De haat voor de Amerikanen zaten diep geworteld De oplossingEen oplossing bedenken voor dit conflict is niet gemakkelijk, daar de haat (zoals reeds vermeld) jegens de Amerikanen ontzettend diep zit. Zoals wellicht bekend, is een viertal Amerikaanse beveiligers van het bedrijf Blackwater Worldwide op een gruwelijke wijze gelyncht en is een tweetal beveiligers opgehangen aan een brug. Op foto’s en filmpjes is te zien hoe blij de bevolking hiermee was en hoe het werd toegejuicht. Te fanatiek van start gaan. jouw eigen cultuur ophemelen en een War on Terror afkondigen zoals de Amerikanen dat al eens eerder hebben gedaan getuigt van zwakzinnigheid en een groot gebrek aan inzicht. Het werkt immers averechts dus levert het niet het gewenste resultaat op.

Wat een eventuele oplossing zou kunnen zijn, is dat het hele land gezuiverd zou moeten worden van het ”kwaad”. Onder het kwaad verstaan we nu de ”restanten” van de Islamitische Staat. Aanhangers van het gedachtegoed van Saddam Hoessein inbegrepen. Deze groep zorgt voor een te onrustig leefklimaat. Wanneer de stemming omslaat en de gemoederen hoog op zouden lopen, hoeft er maar 1 klein ding te gebeuren en je hebt weer een oorlog ontketend. Op de wapens die de Amerikanen hebben achtergelaten moet beslag gelegd worden, immers geen wapens betekent geen (onnodig) geweld. Het primaire doel moet zijn dat Irak en met name Mosul en bagdad gebieden worden die weer worden zoals ze vroeger waren: je kon er met veel verschillende culturen op een ordentelijke manier leven ( zoals dhr. Can heeft verteld).

Dit lijkt ons iniens te bewerkstelligen door de haat te verminderen dan wel te laten verdwijnen, maar ook vooral zo min mogelijk bemoeienis. Bemoeienis kan leiden tot ergernissen.SpotprentDe Amerikanen zeggen dat zij altijd helpen. Echter blijkt dit niet het geval te zijn, het nastreven van eigenbelangen en wraakacties hebben gezorgd voor een enorme vernietiging van het land en samenleving.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out