Category: Asia

1.2 Peningkatan komplikasi daripada infeksi nasokominalyang tinggi

1. 2 KENYATAAN MASALAH         Kementerian Kesihatan dalam satu kajian baru-baru inimenganggarkan 1.3 peratus kes (hospital acquired infection) atau ringkasnya HAI berlaku di negara ini diperoleh darihospital menurut Shafinaz Sheikh Maznan (2007) UtusanMalaysia. HAI juga dikenali sebagai nasakominal infeksi iahanya eksklusif untuk jangkitan. Kamus jururawat penerbit FajarBakti mendefinisikan jangkitan nosokomial sebagai jangkitanyang berpunca dari hospital, seperti yang dihidapi oleh seorangpesakit selama ditempatkan di hospital atau yang berkembang di kalangan kakitangan hospital        Dikatakan oleh DR Milton Lum, (2016) menurutOrganisasi Kesihatan Sedunia (WHO), kelaziman HAI di Malaysia adalah 14% untuk tahun 1995 hingga 2010  HCAI adalah masalah harian dalam kemudahan penjagaan kesihatan, yang belum diselesaikan walaupun dilakukan. Orang ramaibiasanya tidak menyedari masalah ini, dan ia mendapatperhatian sementara bila ada epidemik.Menurut WHO, faktor-faktor risiko sejagat untuk HAI adalah penggunaan alat tidaksteril dan antibiotik yang tamat tarikh luput dan prosedur yang tidak steril dilakukan oleh pekerja kesihatan yang merisikokankepada pesakit mendapat jangkitan HAI .         […]

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out