Ang mayaman at kakaibang uri ng kultura.

Ang lalawigan ng Cagayan ay isa lamang sa mga probinsyang matatagapuan sa Lambak ng Cagayan. Ito ay matatagpuan sa hilagang-silangang parte ng isla ng Luzon at ang kabisera nito ay ang bayan ng Tuguegarao.

Ang maliliit na isla na kung tawagin ay Babuyan Islands sa hilagang parte ng Luzon ay kabilang din sa probinsyang ito. Ang Cagayan bilang isang probinsya na mayroong sagana ngunit makalumang pamumuhay at kabihasnan ay masasabing mayroong mayaman at kakaibang uri ng kultura. Pinaniniwalaan na ang mga naninirahan rito noong unang panahon pa lamang, bago pa man dumating at tuluyang masakop ng Espanya ang Pilipinas ay magagaling na sa pakikipag-kalakalan at pakikipagpalitan ng mga produkto’t serbisyo sa kanilang mga karatig lugar. Isa rin sa ipinagmamalaki ng Cagayan ay ang kanilang industriya sa sektor ng agrikultura. Nakapokus ang agrikultural na produksyon ng probinsya ng Cagayan sa dalawang lugar: ang rehiyon malapit sa hangganan ng Isabela na nakatuon sa malawakang pagtatanim ng mga tobacco at ang parte malapit sa Ilog ng Cagayan naman ay nakatuon sa produksyon ng palay, mais, gulay at mga halamang ugat.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Itinatampok din sa probinsya ng Cagayan ang iba’t-ibang uri ng mga produkto gaya na lamang ng mani, halamang buto, mga prutas at marami pang iba na hindi lamang tumutukoy sa mga agrikultural na produkto bagama’t sa mga hayop na ibinibenta sa merkado gaya ng manok,baboy,baka,at maging ang mga kalabaw. Matatagpuan din dito ang mga kasangkapang yari sa iba’t ibang uri ng kahoy gaya ng rattan, kawayan at iba pang mga katutubong material. Sa kabuuan, ang agrikultural na sektor ang siyang nagbibigay kabuhayan sa mga mamamayan sa araw-araw. Ang probinsya ng Cagayan ay hindi lamang nakukulong sa husay at pagiging produktibo nito pagdating sa agrikultural na sektor, makikita rin dito ang kagandahan

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out